Alternativet

OM OSS

ALTERNATIVET er et produksjonskollektiv som ble startet i 2017 av filmskaperne Guro Bruusgaard, Magnus Mork, Katja Eyde Jacobsen og Mariken Halle. Bakgrunnen for oppstarten var at vi ønsket å bruke mer tid på å være i praktisk arbeid og mindre tid på å søke og å vente. Vi jobber tett på hverandres prosjekter og samarbeider om finansiering og gjennomføring, men hver skaper eier selv eget verk og har siste ord i alle avgjørelser.

Vi tar utgangspunkt i hva det enkelte prosjekt trenger og bygger opp nye arbeidsstrukturer for hvert prosjekt. Målet er en kontinuerlig kunstnerisk praksis og vi ønsker også å bidra til et mer generøst og åpent filmfelt der flere får laget det de ønsker å lage.

Siden vi startet opp har vi ferdigstilt Magnus Morks novellefilm SKOGEN, vi har støttet Katja Eyde Jacobsens prosjekt DET ANNET KJØNN (som produseres av MER FILM), spilt inn store deler av Mariken Halles langfilm VI ER HER NÅ og 1/3 av Guro Bruusgaards langfilm HAN.

Vi holder til i et gult hus i Akersveien 21 i Oslo.